The modern workplace

Hoe passen bedrijven zich aan, aan de digitalisering? Bedrijven kunnen alvast een grote stap zetten om zich om te vormen naar een “modern workplace”, maar wat is dat nu juist?  Modern Workplace ‘is een term die wordt gebruikt om organisaties te definiëren die digitale samenwerking, technologie en tools erkennen als Lees meer…

Zelfsturende teams

Wat is een zelfsturend team? Een “self-managing team”, een term die we in een tijd van transitie alsmaar meer horen, maar wat is dat nu eigenlijk?  Een zelfsturend team is een team van minstens 3 en max 10 personen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen rond een project of een organisatie. Lees meer…

AI als een service

Wat is AI als een service? Artificiële intelligentie als een service is het aanbieden van kunstmatige intelligentie aan bedrijven of natuurlijke personen. Bijvoorbeeld, een KMO wil haar productielijn volledig gaan automatiseren en optimaliseren aan de hand van AI. Dan kunnen de kosten van die implementatie gedragen worden door Google of Lees meer…