Zelfsturende teams

Wat is een zelfsturend team? Een “self-managing team”, een term die we in een tijd van transitie alsmaar meer horen, maar wat is dat nu eigenlijk?  Een zelfsturend team is een team van minstens 3 en max 10 personen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen rond een project of een organisatie. Lees meer…