Waar kunnen we ons aan verwachten in de stad van de toekomst?

Vandaag leven ongeveer 55% van de mensen in een stad, maar tegen 2050 kan dat oplopen tot 70%. Dit wordt duidelijk uitgelegd in het eerste filmpje. Maar is dit nu een goede of een slechte zaak? Het Designen van toekomstige steden heeft ons alleszins de kans om het beter aan te pakken en er een duurzame “superstad” van te maken. En dat is ook precies waar we ons in de toekomst aan kunnen verwachten, we zullen met steeds meer mensen op deze planeet rondlopen waardoor we met veel meer problemen zoals woonsten, distributie, water, voedsel & klimaatsveranderingen zullen te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan moeten denken. 

 In het 2e filmpje kan je duidelijk zien hoe de geschiedenis deze steden heeft gevormd en waarom steden zo interessant zijn.

Waarom is dit een trend in de komende decennia

De als maar versnellende verstedelijking is een trend die de komende decennia nog sterk zal groeien omdat we in de toekomst steden zullen designen die zelfvoorzienend zijn en het mogelijk maken om veel mensen de plaats en de voorzieningen te geven om er te leven. Dit voornamelijk dankzij de snel evoluerende technologieën zoals urban farming, zon- en wind energie, goede waterfilter systemen, duurzame openbaar transport zoals metro’s en nog veel meer. 

Juist omdat veel bedrijven en voorzieningen zoals groene energie drinkbaar water als maar ontwikkelder zullen zijn in deze steden zal dat ervoor zorgen dat er nog meer mensen zullen trekken naar deze steden, dit zorgt voor de snelle stijging dat 70% van de bevolking in een stad zal leven in 2050. Het werkt als het ware als een vicieuze cirkel. 

Deze trend is van levensbelang om al onze 11.000.000.000 inwoners van de wereld een menswaardig leven te bieden en ervoor te zorgen dat de voorraden van onze planeet niet volledig uitgeput zijn. Daarom is het van uiterst belang deze nieuwe supersteden duurzaam te designen zodat de modale mens geen extra moeite meer hoeft te doen om duurzaam te leven. 

Eigen mening

Persoonlijk vind ik dit een enorm boeiend onderwerp. Als ik deze steden zou mogen ontwerpen zou ik voornamelijk mijn focus leggen op het bouwen van een Supercluster, met de donut economie als basis, die volledig zelfvoorzienend is en als het ware werkt als een “zelfsturend team”. Hiermee bedoel ik dat iedere Supercluster alles zelf kan produceren en er minder moet geïmporteerd worden van over de wereld & dat iedere Superstad alle “ressources” tot haar beschikking heeft. Zo zijn de verschillende steden niet afhankelijk van elkaar tijdens een globaler probleem en kunnen ze voor elkaar inspringen wanneer nodig. Als ze wel afhankelijk zijn van elkaar om te “draaien” dan creëer je een situatie als er 1 stad een probleem heeft ze allemaal niet meer draaien, hierdoor creëer je ook veel spanningen. Dit is waarom de huidige globalisering zoveel spanningen en problemen met zich meedraagt. 

In de eerste video links zie je een interessante video van een persoon die een reis rond de wereld heeft gedaan en de groei en evolutie van verschillende grootsteden gaat bekijken.

De tweede video gaat over een volledig zelfvoorzienende stad in Dubai.

In de laatste video zie je ontwikkeling van de 10 grootste steden in 2030.

Bronnen

This is what the future’s sustainable cities could look like. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/see-sustainable-future-city-designed-for-people-and-nature/
   
This is what the future’s sustainable cities could look like. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/see-sustainable-future-city-designed-for-people-and-nature/
    
Urbanisation and the growth of global cities—YouTube. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=EpBbnL3pMRA
 
Top 10 Largest Cities by 2030 | The B1M – YouTube. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=N-_a0TCWb6E
   
THE FUTURE OF CITIES – YouTube. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=xOOWk5yCMMs
 
Sustainable City | Fully Charged—YouTube. (z.d.). Geraadpleegd 28 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=WCKz8ykyI2E
    
68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN. (2018, mei 16). UN DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Categorieën: Trendanalyse

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *